Načítání...

Hyperaktivita dětí

Otázku, zda je dítě hyperaktivní nebo jen více zlobivé si pokládá nejeden rodič. Poradíme vám, jak na tuto otázku rozpoznat snáze odpověď a jak situaci dále řešit.

ADHD (anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder) rozpoznáme u dítěte jako poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivní chování. První příznaky můžeme u dítěte pozorovat již v kojeneckém věku. Také tyto příznaky může doprovázet nepravidelný nebo zcela převrácený spánkový režim. Děti s ADHD mívají často převrácený um dovedností v batolecím věku. Některé umějí například mnohem dříve mluvit než chodit. Všeobecně jsou pak mnohem více živější a neklidnější než ostatní děti.

Jak tedy konkrétně u svého dítěte můžeme hyperaktivitu rozpoznat? Zde je klíčový předškolní věk dítěte a začátek školní docházky. Určovat tuto diagnózu do tří let dítěte bývá předčasné. Děti se stále a rychle vyvíjí, a i když je dítě živé a neposedné neznamená to hned, že je zákonitě hyperaktivní. Děti s ADHD mají problém s autoritami, velmi často na ně nezabírají výchovné metody, a i když jsou velmi inteligentní mají často ve škole nebo už i ve školce problémy. 

Chování u dětí s ADHD – jak rozpoznat příznaky:

 • Snížená schopnost soustředit se – aktivity které děti nebaví nevydrží všeobecně vnímat déle než pár minut.
 • Chyby z nepozornosti – ty se mohou projevovat převážně ve školní docházce, např. časté a opakované chyby v diktátech, zapomínání diakritiky apod.
 • Dítě bývá velmi často zasněné, soustředěné na svůj vlastní svět.
 • Časté úrazy z nepozornosti, neumějí se příliš dlouho soustředit na prostor kolem sebe.
 • Neustálé zapomínání, např. pomůcky a domácí úkoly do školy.
 • Děti s ADHD umí velice dobře improvizovat, pokud si například zapomenou pravítko velice rychle přijdou na způsob, čím ho nahradit.
 • Mohou působit, že jsou roztěkaní a neumí se soustředit na celkový problém. Neumí si stanovit plán činností nebo jej dodržet.
 • Podle okolí jsou to neposlušné děti. I když příkaz rodiče vnímají neregistrují ho. 
 • Jsou velice neposedné, nedokáží chvíli posedět na jednom místě.
 • Děti jsou velice zbrklé. Například při zpracování domácího úkolu si nepřečtou řádně zadání a už řeší jaká bude odpověď.
 • Všeobecně se těžko zařazují do dětského kolektivu, na spolužáky ve škole mohou z různých druhů chování působit sebestředně. 
 • Děti s ADHD snášejí velice těžko kritiku. Malé napomenutí ihned vnímají tak, že dělají všechno špatně, neumějí prohrávat a často se urazí.

Jen se nenechte mýlit, a i když vaše dítě splňuje značnou část výše popsaných bodů (v prostředí domova i školy) nemusí to zákonitě znamenat, že trpí touto diagnózou. Tuto skutečnost vám může s jistotou potvrdit pouze zkušený dětský psychiatr nebo odborný lékař po provedení neurologického vyšetření, které by ukázalo na změny ve struktuře mozku. Pokud se ADHD u vašeho dítěte potvrdí, lékař vám navrhne konkrétní řešení. Může jít o užívání léků společně s návštěvami dětského psychologa, změny postoje rodičů k dítěti, ale především je důležité, aby z vás vaše dítě cítilo lásku a oporu a vše se dá společně zvládnout.